Aktuality / News


Voľby starostu obce Tichý Potok 2019 - Výsledky voliebPROJEKT: NOVÉ KNIHY 
DO NOVEJ KNIŽNICE


Zverejňovanie


Voľby starostu obce Tichý Potok 2019


ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV 
pre voľby starostu obce Tichý PotokPozvánka na Pohárovú hasičskú súťaž "Šteľbach Cup 2019"

_________________________________________________________

KALENDAR: ZBER SEPAROVÁNÉHO ODPADU 2019 (1 MB - jpg)____________________________________________________

KALENDÁR: ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU 2018 (2,69 MB - pdf)
CALENDAR: SEPARATED TRASH COLLECTION (2,69 MB - pdf)


 
_____________________________________


Certifikát 2018
- množstvo triedného zbieru komunálneho odpadu
_____________________________________

2% pre Občianske združenie Štelbach

_____________________________________

Odovzdánie opotrebovaných pneumatík
 do 18. februára 2019 pri hasičskej zbrojnici 
___________________________________

             ÚSTAVNÝ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
                 TLAČOVÁ INFORMÁCIA č. 2/2019 9. január 2019

Vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 57/2018 o sťažnosti JUDr. M. D., kandidáta na starostu obce Tichý Potok, za účasti Mgr. Ľ. Dž., ktorou namietal neústavnosť a nezákonnosť volieb starostu obce Tichý Potok, konaných 10. novembra 2018. 

1. Voľby starostu obce Tichý Potok, konané 10. novembra 2018 vyhlasuje za neplatné.
    (PDF)

___________________________________

Kalendár - Zber Separovaného Odpadu 2019  
___________________________________

Slávnostné otvorenie 
zmodernizovanej 
  Obecnej knižnice v nedeľu 9. dec. 2018 o 13.00 h
 
         


___________________________________


Výstava fotografií
 z projektu
„GALÉRIA NAŠICH TRADÍCIÍ „
 

                bude prístupná

v Kultúrnom dome v Tichom Potoku
dňa 24. 11. 2018 od 9.00 - 19.00 hod.
___________________________________


Získanie hlasov od verejnosti (začina od 26.11.2018):
www.komunitnegranty.sk

_______________________________________________


_______________________________________________

Pozvanka na divadlo v Tichom Potoku 21.09.2018 o 18:00
 

_______________________________________________

Letná škola tkania 2018 - Ukončenie projektu (pdf)

_______________________________________________


________________________________________________


Odpust 2018 pdf

Web stranka: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180814013

________________________________________________