Aktuality / News

___________________________________
26.10.2020

OZNÁMENIE O REALIZÁCII PROJEKTU

Obec Tichý Potok oznamuje, že v termíne od 31. 8. 2020 do 31. 10. 2020 realizovala projekt „VYBAVENIE KULTÚRNEHO DOMU V TICHOM POTOKU“ (pdf 457 KB)

___________________________________
15.10.2020

Oznám : Vývoz 20.10.2020 vyseparovaného elektro odpadu a nebezpečných látok  pdf 61.55 KB

___________________________________
02.10.2020

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Opatrenia ÚVZ I.
        pdf 111.40 KB
Opatrenia ÚVZ II.       pdf 158.08 KB
Nariadenie vlády SR  pdf 211.15 KB
Uznesenie vlády SR   pdf 279.01 KB

__________________________________

Ochrana osobných udajov 2020 (pdf)

__________________________________

13. zasadnutie Obecného zastupilteľstva
    23.júla 2020 o 16:00 h

__________________________________


Sv. Liturgie sú už slávené za účasti ľudu (program bohoslužieb)

__________________________________


Certifikát za rok 2019__________________________________

OZNAM
Vzhľadom na mimoriadnu situáciu na území SR a na základe rozhodnutia PSK bude prímestská autobusová doprava od 23.03.2020 vykonávaná až do odvolania v upravenom prázdninovom režime.
Informácie o CP nájdete na stránke dopravcu www.sad-po.sk a na www.cp.sk SAD Prešov a.s.

      
__________________________________

Upozornenie od Stavebneho úradu, Lipany:
    ... od 23.3.2020 sa nebudú konať ústne pojednávania (pdf)
__________________________________

__________________________________

__________________________________


14.03.2020

"Sv. Liturgie budú slávené bez účasti ľudu pri zamknutom chráme!

        Prípadné zmeny Vám budú včas oznámené.

Požehnaný čas pod ochranou našej Nebeskej Matky,
        želá a všetkým vyprosuje o. Leontín Lizák"

(zdroj)

__________________________________


Zápisnica pre voľby do NRSR 29.02.2020

__________________________________

Voľby do NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
      29. Februára 2020

__________________________________


Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach sú všetci daňovníci, ktorým v roku 2019 vznikla daňová povinnosť, POVINNÍ DO 31. 1. 2020 podať DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTI.

__________________________________


Zámer a
 upovedomenie o začatí správneho konania stavby Vodárenskej nádrže Tichý Potok vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie ako dotknutej obci

__________________________________


Upozornenie!!!
Z dôvodu nepriaznivého počasia Vodohospodárske fórum v Tichom Potoku,ktoré malo byť dnes sa neuskutoční.

Náhradný termín je 16.01.2020 /štvrtok/  o 16.00 hod.

Mgr. Ľubica Zdravecká
Starostka obce 
Tichý Potok

Nová Pozvanka

__________________________________

10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva
    12. decembra 2019 o 16.00 hVoľby do NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

      29. Februára 2020


Navrh/Projection: Prijmy/Vydaje obce 2020-2022 (pdf)
                                   Village expenses 2020-2022 (pdf) 


9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva
 v Tichom Potoku,
ktoré sa uskutoční 
21. novembra  2019 o 19.00 h


Preventívna protipožiarnakontrola v rodinných domoch


 

Pozvánka na výstavu kníh do Obecnej knižnice


Pozvánka na stretnutie jubilantov


Voľby poštou do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020


Autobusovej doprave

"Dobrý deň,
radi by sme Vás požiadali o zverejnenie dotazníka zameraného na zistenie dôležitosti a spokojnosti vybraných kritérií kvality v prímestskej autobusovej doprave na území Prešovského samosprávneho kraja. Zverejniť ho môžete, či už na sociálnych sieťach alebo oficiálnych stránkach Vašich obcí.

Pre Prešovský samosprávny kraj je dôležité poznať názor občanov. Pomocou tohto dotazníka budeme môcť spoznať požiadavky a spokojnosť cestujúcich na území PSK.

Výsledky dotazníka budú slúžiť ako jeden z podkladov k vytvoreniu nových štandardov kvality v prímestskej autobusovej doprave."

Dotazník

Odbor dopravy
oddelenie cestnej infraštruktúry

__________________________________

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Tichom Potoku
     30.09.2019 o 19.00 hod.

__________________________________

Projekt CD-čko - Nahrávka Tichopotočán
__________________________________

___________________________________

Voľby starostu obce Tichý Potok 2019 - Výsledky voliebPROJEKT: NOVÉ KNIHY 
DO NOVEJ KNIŽNICE


Zverejňovanie


Voľby starostu obce Tichý Potok 2019


ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV 
pre voľby starostu obce Tichý PotokPozvánka na Pohárovú hasičskú súťaž "Šteľbach Cup 2019"

_________________________________________________________

KALENDAR: ZBER SEPAROVÁNÉHO ODPADU 2019 (1 MB - jpg)____________________________________________________

KALENDÁR: ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU 2018 (2,69 MB - pdf)
CALENDAR: SEPARATED TRASH COLLECTION (2,69 MB - pdf)


 
_____________________________________


Certifikát 2018
- množstvo triedného zbieru komunálneho odpadu
_____________________________________

2% pre Občianske združenie Štelbach

_____________________________________

Odovzdánie opotrebovaných pneumatík
 do 18. februára 2019 pri hasičskej zbrojnici 
___________________________________

             ÚSTAVNÝ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
                 TLAČOVÁ INFORMÁCIA č. 2/2019 9. január 2019

Vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 57/2018 o sťažnosti JUDr. M. D., kandidáta na starostu obce Tichý Potok, za účasti Mgr. Ľ. Dž., ktorou namietal neústavnosť a nezákonnosť volieb starostu obce Tichý Potok, konaných 10. novembra 2018. 

1. Voľby starostu obce Tichý Potok, konané 10. novembra 2018 vyhlasuje za neplatné.
    (PDF)

___________________________________

Kalendár - Zber Separovaného Odpadu 2019  
___________________________________

Slávnostné otvorenie 
zmodernizovanej 
  Obecnej knižnice v nedeľu 9. dec. 2018 o 13.00 h
 
         


___________________________________


Výstava fotografií
 z projektu
„GALÉRIA NAŠICH TRADÍCIÍ „
 

                bude prístupná

v Kultúrnom dome v Tichom Potoku
dňa 24. 11. 2018 od 9.00 - 19.00 hod.
___________________________________


Získanie hlasov od verejnosti (začina od 26.11.2018):
www.komunitnegranty.sk

_______________________________________________


_______________________________________________

Pozvanka na divadlo v Tichom Potoku 21.09.2018 o 18:00
 

_______________________________________________

Letná škola tkania 2018 - Ukončenie projektu (pdf)

_______________________________________________


________________________________________________


Odpust 2018 pdf

Web stranka: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180814013

________________________________________________