Zasadnutia OZ / Council

______________________________________________

13. zasadnutie Obecného zastupilteľstva
    23.júla 2020 o 16:00 h

______________________________________________


12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva
      27.maja 2020 o 16:00 h

______________________________________________


11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva
     22.apríla 2020 o 16.00 h

______________________________________________

10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva
     12. decembra 2019 o 16.00 h

______________________________________________


9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva
v Tichom Potoku,
ktoré sa uskutoční 
21. novembra  2019 o 19.00 h

______________________________________________

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Tichom Potoku
     30.09.2019 o 19.00 hod.

______________________________________________

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
 v Tichom Potoku
     16. mája 2019 o 19.00 hod.