Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

19-11-2019