Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

15-05-2019
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 
16. mája 2019 o 19.00 hod