Zasadnutia OZ


Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Tichom Potoku
     30.09.2019 o 19.00 hod.

______________________________________________

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
 v Tichom Potoku
     16. mája 2019 o 19.00 hod.