Financie / Finances

   __________________________________________________


Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2019 (pdf)

   __________________________________________________

Faktúry - Obec Tichý Potok
  - Obdobie: 2019.01 - 2019.12

    __________________________________________________- Navrh/Projection:
Prijmy/Vydaje obce 2020-2022 (pdf)
                                   Village expenses 2020-2022 (pdf) 

- Navrh/Projection: Prijmy/Vydaje obce 2019-2021 (pdf)
                                   Village income 2019-2021 (pdf)

- Navrh/Projection: Prijmy obce 2018-2020 (pdf)
                                   Village income 2018-2020 (pdf)

- Navrh/Projection: Vydaje obce 2018-2020 (pdf)
                                   Village expenses 2018-2020 (pdf) 

    __________________________________________________


- Záverečný účet obce Tichý Potok za rok 2018 (pdf)

    _______________________________________


- Záverečný účet obce Tichý Potok za rok 2017 (pdf)

__________________________________________________

  - Navrh: Prijmy obce 2017 (pdf) / Village income 2017 (pdf)

        - Navrh: Vydaje obce 2017 (pdf) / Village expenses 2017 (pdf) 

    ___________________________________________________

- Vyrocna sprava obce Tichy Potok za rok 2016 (pdf)

- Záverečný účet obce Tichý Potok za rok 2016 (pdf)

    - Faktúry 2016

___________________________________________________


   -
 Prijmy obce 2015 (pdf) / Village income 2015 (pdf) 

   - Vydaje obce 2015 (pdf) / Village expenses 2015 (pdf) 

   - Záverečný účet obce Tichý Potok a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 (pdf)

 (Záverečný účet obce Tichý Potok za rok 2015 bol schválený uznesením č. 9/2016 zo dňa 12.5.2016)