Dobrovoľný hasič. zbor

Dobrovoľný hasičský zbor v Tichom Potoku


 
 Predseda:

 
 Mgr. Michal Kulpa

 
 Tichý Potok č. 140

 
 Podpredseda:

 
 Jozef Filičko

 
 Tichý Potok č. 130 Tajomník: 
 Anna Kulpová


 
 Tichý Potok č. 140

 
 Preventívar:

 
 Juraj Špak

 
 Tichý Potok č. 43

 
 Pokladník:

 
 Peter Lesný

 
 Tichý Potok č. 135

 
 Referent pre   mládež:

 
 Marcela Iľaščíková

 
 Tichý Potok č. 20


 
 Strojník: 
 Mgr. Michal Kulpa


 Tichý Potok č. 140

 
 Člen výboru: 
 Dávid Čarák


 
 Tichý Potok č. 73

 
 Člen výboru:
 Ján Blažovský, ml.


 Tichý Potok č.110


 Revízor:

 
 Patrik Štok

 
 Tichý Potok č. 67

  

  Preventivár požiarnej ochrany v obci Tichý Potok
 
Technik požiarnej ochrany

 
  Radoslav Dzugas

  Jarovnice č. 246

 DHZ Pozvánka 03.05.2015 / Volunteer Firefighters
     - Invitation to our 90th anniversary on 03.05.2015
90. výročie DHZ Tichý Potok (1925 - 2015)
    - 90th anniversary of our Volunteer Firefighters (1925 - 2015)

Tichy Potok Volunteer Firefighters