Dobrovoľný hasič. zbor

Dobrovoľný hasičský zbor v Tichom Potoku


 Predseda:

 Mgr. Michal Kulpa

 Tichý Potok č. 140

 Podpredseda:

 Jozef Filičko

 Tichý Potok č. 130


 Tajomník:


 Anna Kulpová

 Tichý Potok č. 140

 Preventívar:

 Juraj Špak

 Tichý Potok č. 43

 Pokladník:

 (+ Jozef Duda-Bašista)

 Tichý Potok č. 76

 Referent pre mládež:

 Marcela Iľaščíková

 Tichý Potok č. 20


 Strojník:


 Mgr. Michal Kulpa

 Tichý Potok č. 140

 Člen výboru:


 Dávid Čarák

 Tichý Potok č. 73

 Člen výboru:


 Ján Blažovský, ml.

 Tichý Potok č.110

 Revízor:

 Patrik Štok

 Tichý Potok č. 67

  

  Preventivár požiarnej ochrany v obci Tichý Potok
 
Technik požiarnej ochrany

 
  Radoslav Dzugas

  Jarovnice č. 246

 DHZ Pozvánka 03.05.2015 / Volunteer Firefighters
     - Invitation to our 90th anniversary on 03.05.2015
90. výročie DHZ Tichý Potok (1925 - 2015)
    - 90th anniversary of our Volunteer Firefighters (1925 - 2015)

Tichy Potok Volunteer Firefighters