Volby / Elections

__________________________________


Zápisnica pre voľby do NRSR 29.02.2020

__________________________________


Voľby do NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

      29. Februára 2020


Voľby poštou do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020


___________________________________________


Voľby starostu obce Tichý Potok 2019 - Výsledky volieb


___________________________________

Voľby starostu obce Tichý Potok 2019


- ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV 
pre voľby starostu obce Tichý Potok


___________________________________

VOLBY 2019Delegovanie členov do volebnej komisie - Eurovoľby 2019

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 je obectp@gmail.com 

Delegovať členov do OKV Tichý Potok je možné do 01.04.2019 do 24.00 hod.

______________________________________

Prezidentské voľby 2019


____________________________________________

VOĽBY DO EU PARLAMENTU 25.05.2019

Informácia pre voliča

Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu

_______________________________________

VOĽBY PREZIDENTA SR 16.03.2019-PRVÉ KOLO
                                        30.03.2019-DRUHÉ KOLO

KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Vyhlásenie volieb prezidenta Slovenskej republiky (pdf)

Informácia pre voliča

Źiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

Adresa na zasielanie delegačných listín členov MVK pre voľby prezidenta v Tichom Potoku: obectp@gmail.com

__________________________________

             ÚSTAVNÝ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
                 TLAČOVÁ INFORMÁCIA č. 2/2019 9. január 2019

Vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 57/2018 o sťažnosti JUDr. M. D., kandidáta na starostu obce Tichý Potok, za účasti Mgr. Ľ. Dž., ktorou namietal neústavnosť a nezákonnosť volieb starostu obce Tichý Potok, konaných 10. novembra 2018.

1. Voľby starostu obce Tichý Potok, konané 10. novembra 2018 vyhlasuje za neplatné.
    (PDF)
__________________________________

VOLBY 2018

Výsledky volieb starostu obce Tichý Potok, 10. novembra 2018

Výsledky volieb poslancov Obecného zastupiteľstva v Tichom Potoku, 10. novembra 2018

Informácie pre voliča

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

-  

Zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľby starostu obce

- Zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľby do obecného  zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov
_________________________________________________

VOLBY VUC 2017

- Zápisnica 


- Zoznam Zaregistrovaných Kandidátov
- Informácie pre voliča
Rozhodnutie PNR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov
____________________________________________________________________________

Voľby NR SR 2016

  • Elektronická adresa na doručnie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisii starostovi je: obectp@gmail.com

____________________________________________________________________

  • Send emails for the delegation of members and alternates to the local election commission for the office of mayor to: obectp@gmail.com 

____________________________________________________________________

Vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky


Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - Informácie pre voliča

____________________________________________________________________

Voľby 2014

Zvolený starosta alebo primátor:
Mgr. Ľubica Džugánová

Skratka politického subjektu:
KDH

Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť:
5

Počet zvolených poslancov:

5

Zoznam poslancov:
 
Anna Dudová, Mgr.
(KDH)
Jana Čaráková, Mgr.
(SZ)
Jozef Segiňak
(SMER-SD)
Marta Dudová-Bašistová, č.118
(KDH)
Marta Tomalová, Mgr.
(KDH)


  1)        Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí.     
                                                                                       Zdroj: Štatistický úrad SR
________________________________________________________________________________

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY 
pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Tichom Potoku 15.novembra 2014

Miestna volebná komisia v Tichom Potoku podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva v Tichom Potoku zaregistrovala týchto kandidátov :

Meno a priezvisko, 1.)  akademický titul, vek, povolanie, trvalý pobyt, politická strana

1.        Jana Čaráková, Mgr., vek 42, učiteľka, Tichý Potok č. 73, Strana zelených,

2.        Anna Dudová, Mgr., vek 41, sociálny pracovník, Tichý Potok č.136, KDH,

3.        Ivana Dudová, Mgr., vek 27, mediačný pracovník, Tichý Potok č.97, KDH,

4.        Marta Dudová-Bašistová, vek 45,  živnostníčka,  Tichý Potok č. 76 , KDH,

5.        Dušan Hromják, vek 49, SZČO, Tichý Potok č.11, SIEŤ,

6.        Jozef Segiňák, vek 51, vodoinštalatér , Tichý Potok č.119,
                     Smer-sociálna demokracia,

7.        Ľudmila Semančíková, vek 46, stavebný technik, Tichý Potok č. 101,
                     Smer-sociálna demokracia,

8.        Juraj Špak, vek 59, technik, Tichý Potok č. 43, SIEŤ,

9.        Jozef  Tebeľák, vek 59, robotník, Tichý Potok č.62, Slovenská národná strana,

10.      Marta Tomalová, Mgr., vek 45, učiteľka, Tichý Potok č.134, KDH.

 

                                                                             Anna Hromjáková,v.r.
                                                                             Predseda komisie

1)  Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí.

-------------------------------------------------------------------------------

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

pre voľby starostu obce  v Tichom Potoku

15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Tichom Potoku podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce v Tichom Potoku zaregistrovala týchto kandidátov :

Meno a priezvisko,1.)   akademický titul, vek, povolanie, trvalý pobyt, politická strana 


1. Štefan Duda, Ing., vek 59, elektrotechník, Tichý Potok č.14,

    SMER - Sociálna demokracia


2. Ľubica Džugánová, Mgr., 46, sociálna pracovníčka, Tichý Potok č.10,                       

    Kresťanskodemokratické hnutie

                                               
                                               Anna Hromjáková,v.r.
                                               Predseda komisie


1) Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí

---------------------------------------------------------------------------------

Volebné výsledky v komunálnych voľbách 2014 - Slovensko

Volebná účasť Slovensko:  
    48,34 %
 

Volebná účasť Prešovský kraj:   
    66,45 %

Vole
bná účasť Tichý Potok:
    63,57 %

 Zdroj: Štatistický úrad SR