Cirkev / Church

"Sv. Liturgie budú slávené bez účasti ľudu pri zamknutom chráme!

        Prípadné zmeny Vám budú včas oznámené.

   Požehnaný čas pod ochranou našej Nebeskej Matky, želá a všetkým vyprosuje o. Leontín Lizák" 

(zdroj)


        
___________________________________________________
ThLic. PaedDr. Leontín LIZÁK

Narodený:
Prešov

Ordinovaný:
14. jún 1987 Prešov

ThLic. PaedDr. Leontín LIZÁK
Vyššie a iné štúdiá:
ThLic. - KUL v Lubline (1999)
PaedDr. - PF KU v Ružomberku (2006)

Pôsobiská:
1987  -  1990 správca excurrendo Tichý Potok
1987  -  2005  správca farnosti Kyjov
1992  -  1993 správca excurrendo Kurov
1994  -  1995 správca excurrendo Šarišské Jastrabie
1995  -  1997 správca excurrendo Tichý Potok
1999  -  2000 správca excurrendo Vislanka
2005  -  2012 farár Okružná
2012  -  ? farár Tichý Potok

_____________________________________________

Odpust 2018(pdf)   
(Web stranka)_____________________________________________


Farská oficialná stránka

Program bohoslužieb