_____________________________________________________


Opakovaná výzva na predloženie ponuky (01.12.2015)
____________________________________
1. Kalendár zvozu komunalného odpadu a separovaného odpadu v obci Tichý Potok na rok 2014 si možete vyzdvihnúť v kancelárii obecného úradu, alebo stiahnuť v menu :  Na stiahnutie - Tlačivá.
2. Oznámenie daňovníka a poplatcu miestneho poplatku za komunálny oddpad  si možete vyzdvihnúť v kancelárii obecného úradu, alebo stiahnuť v menu :  Na stiahnutie - Tlačivá.

Voľby 2014

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Tichom Potoku 15.novembra 2014

Miestna volebná komisia v Tichom Potoku podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva v Tichom Potoku zaregistrovala týchto kandidátov :

Meno a priezvisko, 1.)      akademický titul, vek, povolanie, trvalý pobyt, politická strana

1.        Jana Čaráková, Mgr., vek 42, učiteľka, Tichý Potok č. 73, Strana zelených,

2.        Anna Dudová, Mgr., vek 41, sociálny pracovník, Tichý Potok č.136, KDH,

3.        Ivana Dudová, Mgr., vek 27, mediačný pracovník, Tichý Potok č.97, KDH,

4.        Marta Dudová-Bašistová, vek 45,  živnostníčka,  Tichý Potok č. 76 ,  KDH,

5.        Dušan Hromják, vek 49, SZČO, Tichý Potok č.11,  SIEŤ,

6.        Jozef Segiňák, vek 51, vodoinštalatér , Tichý Potok č.119, Smer -sociálna demokracia,

7.        Ľudmila Semančíková, vek 46, stavebný technik, Tichý Potok č. 101, Smer- sociálna demokracia,

8.        Juraj Špak, vek 59, technik, Tichý Potok č. 43, SIEŤ,

9.        Jozef  Tebeľák, vek 59, robotník, Tichý Potok č.62, Slovenská národná strana,

10.      Marta Tomalová, Mgr.,vek 45, učiteľka, Tichý Potok č.134, KDH.

 

                                                                                                Anna Hromjáková,v.r.

                                                                                                Predseda komisie

       ----------------------------------------------

1)        Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí.

 

 

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

pre voľby starostu obce  v Tichom Potoku

15.novembra 2014

Miestna volebná komisia v Tichom Potoku podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce v Tichom Potoku zaregistrovala týchto kandidátov :

Meno a priezvisko,1.)        akademický titul, vek, povolanie, trvalý pobyt, politická strana 

1. Štefan Duda, Ing., vek 59, elektrotechník, Tichý Potok č.14,

    SMER - Sociálna demokracia

 

2. Ľubica Džugánová, Mgr., 46, sociálna pracovníčka, Tichý Potok č.10,                       

    Kresťanskodemokratické hnutie

 

                                               Anna Hromjáková,v.r.

                                               Predseda komisie

1) Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí.