Certifikát 2018
- množstvo triedného zbieru komunálneho odpadu
_____________________________________

2% pre Občianske združenie Štelbach

_____________________________________

Odovzdánie opotrebovaných pneumatík
 do 18. februára 2019 pri hasičskej zbrojnici 
___________________________________

             ÚSTAVNÝ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
                 TLAČOVÁ INFORMÁCIA č. 2/2019 9. január 2019

Vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 57/2018 o sťažnosti JUDr. M. D., kandidáta na starostu obce Tichý Potok, za účasti Mgr. Ľ. Dž., ktorou namietal neústavnosť a nezákonnosť volieb starostu obce Tichý Potok, konaných 10. novembra 2018. 

1. Voľby starostu obce Tichý Potok, konané 10. novembra 2018 vyhlasuje za neplatné.
    (PDF)

___________________________________

Kalendár - Zber Separovaného Odpadu 2019  
___________________________________

Slávnostné otvorenie 
zmodernizovanej 
  Obecnej knižnice v nedeľu 9. dec. 2018 o 13.00 h
 
         


___________________________________


Výstava fotografií
 z projektu
„GALÉRIA NAŠICH TRADÍCIÍ „
 

                bude prístupná

v Kultúrnom dome v Tichom Potoku
dňa 24. 11. 2018 od 9.00 - 19.00 hod.
___________________________________


Získanie hlasov od verejnosti (začina od 26.11.2018):
www.komunitnegranty.sk

_______________________________________________


_______________________________________________

Pozvanka na divadlo v Tichom Potoku 21.09.2018 o 18:00
 

_______________________________________________

Letná škola tkania 2018 - Ukončenie projektu (pdf)

_______________________________________________


________________________________________________


Odpust 2018 pdf

Web stranka: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180814013

________________________________________________


__________________________________________Letná škola tkania 2018 (pdf) 

Oznamujeme  občanom obce a predovšetkým žiakom základnej školy, že Obec Tichý Potok s finančnou podporou Nadácie Všeobecnej úverovej banky bude v čase letných prázdnin 9. - 13. júla 2018 realizovať projekt 

____________________________________


Oznamenie o dani
2018 (pdf, 3 strany)
Novoročné prianie od starostky obce:

Prajem Vám do nového roku to,
čo človek najviac potrebuje - zdravie,
to, čo márne hľadá - šťastie
a to, čo mu najviac chýba - lásku.

____________________________________________________

- Pozvanka na "Štefanskyj Ples" - 29.12.2017  Zákazka vodovod Hajenka ponuka na poskytnutie služieb


 

- VZN o podmienkach poskytovania dotácií v Obci Tichy Potok

- VZN Obce Tichy Potok č.1/2017

- Uznesenie č.26/2017

 
 Letné olympijské hry Šteľbach 2017 v Tichom Potoku 

 

dňa v utorok  29.08.2017   na ihrisku v Tichom Potoku

Registrácia bude v čase od 13.00 hod. – 13.30. hod
a registračný poplatok na súťažiaceho je 0,50 €.

_______________________________________________________


____________________________________________

Slávnostný zápis jubilantov do pamätnej knihy
Obecného úradu v Tichom Potoku zo dňa 05.02.2017 
 

 
 
 
POZVANKA PRE JUBILANTA (PDF)
 
Jubilanti z roku 2014
 
70 rokov oslávili
 
Zuzana Lešková, rodená Michališincová č.d. 8
 
Viktor Lesný č.d. 135
 
 
Jubilanti z roku 2016
 
90 rokov
 
Marta Zavacká, rodená Hromjáková, č.d.15
 
 
85 rokov
 
Mária Hromjáková, rodená Knutová č.d. 11
 
Anna Segiňáková, rodená Semančíková č.d. 75
 
 
80 rokov
 
Mária Hromjáková č.d. 24
 
František Kopkáš č.d. 123
 
Ján Brilla, č.d. 88
 
Justina Klembárová, rodená Lileková, č.d. 87
 
Štefan Rejnič (o. Basilius) č.d. 39
 
 
75 rokov
 
Mária Kopkášová, rodená Jendreková č.d. 123
 
 
70 rokov
 
Michal Semančík č.d. 63
 
 
65 rokov
 
Mária Lesná
 
 
         Mnohaja a Blahaja Lita!

          
 

Ples 2017

 

 sobota 7. januára, 2017
 Hokejový Turnaj - "Šteľbach Cup 2017"

 


 

 

       


Trojkráľový Karneval na ľade


Obecný úrad v Tichom Potoku
Kultúrno-športová komisia pri OZ

pozýva detí, mládež, rodičov a všetkých priaznivcov zábavy

dňa 5. januára 2017 (štvrtok) o 13.00 hod.

na klzisko pri Hasičskej zbrojnici v Tichom Potoku na akciu Trojkráľový  karneval na ľade. Najkrajšie masky budú odmenené vecnými cenami od sponzorov.

Tešíme sa na spoločnú zábavu a nezabudnite si pripraviť zaujímavé a ocenené  budú kreatívne doma vyrobené masky s dobrým nápadom!28.12.2016 - Mladenky pridu do obce!
  (stlačte uvidieť video! (YouTube 13min)

Roždestvenny švata i Novyj rik 2017

  Vo Šteľbachu (v Tichym Potoku)  

... Vinčuju vam, vinčuju ,na totu švjatu Viliju,  žeby ste mali život samu pasiju,

 lem  ščesťa, zdravia, potišiňa ,v zahorodky urodu, na stromoch dost plodu,

 v sypanci kapustu v obišču pohodu.

 Žeby vam motory, traktory, džipy  i kuchynsky spotrebiče i zvirina, statok

 i šitko što chovate - ša trimali na užitok.

 Diti na radost a pracele vam žeby byli na pomoc i potišiňa.

Na konec vam vinčuju šmilo i veselo, žeby  ša vám v životi všady dobri vodivo,

žeby ša s vami rodina, sušide nevadili, ale  šumni v kľudi žili.

Žeby vas šitky ľude v poclivosti mali a po smerti, žeby ste ša v nebi s anhelami radovali.

Toto ja vam vinčuju, toto Pane Bože vam daj...

                                                                    Starostka sela.

 

"Pozývame Vás na skvelú tanečnú zábavu, kde sa o príjemnú
atmosféru postará Hudobná skupina MAJAMI a DJ Snowman..
Čaká Vás super žúrka a svetelná show až do rána :)
Nenechajte si újsť tie najlepšie hity od DJ Snowmana ;)
Zdieľajte a volajte svojich priateľov" (Usporiadatelia)
 

ZMENY - SAD Prešov, a.s.

Od 11.12.2016 začína platnosť cestovných poriadkov pre obdobie 2016 - 2017.

Popis zmeny:

linka 708403
optimalizácia jazdy u spoja č. 211, 251, 1
zapracovanie zastávky Sabinov, Slov. sporiteľňa u spoja
č. 115, 99, 251, 255, 259, 25
 
linka 708411
časová úprava odchodu u spoja č. 127,27,74,14
optimalizácia jazdy u spoja č. 84,4

Prosím o informovanie cestujúcej verejnosti.
S pozdravom - odd. dopravy
SAD Prešov, a.s.

707431 - Prešov - Šarišské Michaľany - Sabinov - Lipany - Tichý Potok (pdf)

708403 - Vyšný Slavkov/T. Potok-Brezovica-Lipany-Prešov-Košice, U.S. Steel (pdf)

708411 - Prešov-Sabinov-Lipany-Oľšov-Poloma-Bajerovce (pdf) 

- Zber použité jedlé oleje a tuky 11.2016

 


 
 - Vyhlásenie voľby na pozíciu hlavného kontrolóra Obce Tichý Potok

 August 2016
 


P O Z V Á N K A (pdf)

Dobrovoľný hasičský zbor v Tichom Potoku a obec Tichý Potok

Vás pozývajú na VI. ročník pohárovej súťaže:

Hasičská súťaž  ŠTEĽBACH CUP 2016

dňa:  14. 08. 2016 o 12.30 h na futbalovom ihrisku.
 Júl 2016

 Obec Tichý Potok, Občianske združenie Šteľbach v Tichom Potoku
Pozývajú : detí, mládež a priaznivcov športu a zábavy na

Letné olympijské hry Šteľbach 2016 v Tichom Potoku (pdf)

dňa v nedeľu 31.7.2016 na ihrisku v Tichom Potoku
Registrácia bude v čase od 14.00 hod. – 14.30 hod a registračný poplatok na súťažiaceho je 0,50 €.

Kategórie :
1. Kategória detí po 1.ročník
2. Kategória detí od 1.-3.ročníka
3. Kategória detí od 4.,5 a 6 ročníka
4. Kategória deti od 7., 8. a 9 ročníka
5. Kategória starší ako 15 rokovApríl 2016

 

Pozor už len do 30.4.2016 - daruj 2% zaplatenej dane

Občianske združenie Šteľbach v Tichom Potoku

Pozvanka na OZ - 15.04.2016Február 2016

- Pozvanka na OZ - 24.02.2016Január 2016


Komunálny odpad Kalendar 2016 možete stiahnuť tu.*

*Oznámenie - Komunálny odpad

Vzhľadom k tomu, že s dodávateľom služby (Brantner Nova s.r.o) skončila zmluva a teraz prebieha výberové konanie v zmysle zákona Kalendár zvozu odpadu máme iba dočasný, ktorý tvorí prílohu.


 

 

- 22.12.2015 - Nové zadanie 

- 01.01.2015 - Dôležité upozornenie!
  Od 1.1.2015 sa robí zjednodušený register pozemkov z dôvodu zrušenia vojenského obvodu Javorina

 December 2015

 

- DHZ Tichý Potok a obec Tichý Potok         
          P O Z V Á N K A
       09.08.2015 o 13.00 h


Dobrovoľný hasičský zbor v Tichom Potoku a obec Tichý Potok   v spolupráci s OV DPO SB Vás pozývajú na V. ročník pohárovej súťaže: 

                       „ Hasičská súťaž  ŠTEĽBACH CUP 2015“ 

ktorá sa uskutoční dňa:  9. 8. 2015 o 13.00 h (prezentácia o 12.45 h) na futbalovom ihrisku.
Podmienky súťaže: súťaži sa v disciplíne požiarny útok na sklápacie terče v kategórii Muži a Ženy   v zmysle pravidiel súťažného poriadku DPO SRkaždé družstvo má 2 pokusy, započítava sa lepší časštartovné pre jedno súťažné družstvo 15,-€  (9 stravných jednotiek) záväzné prihlásenie súťažných družstiev je do 07.08.2015.

  Mgr. Michal Kulpa                                 Mgr. Ľubica Džugánová               
       predseda DHZ                                          starostka obce
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––             
 Tel.  051/4591304, 0905820923            Tel.  051/4591240 , 0905275143
- Letné olympijské hry Šteľbach 2015 v Tichom Potoku dňa v stredu 12.08.2015

Obec Tichý Potok, Občianske združenie Šteľbach v Tichom Potoku
Pozývajú :  detí, mládež a priaznivcov športu a zábavy na
 
Letné olympijské hry Šteľbach 2015 v Tichom Potoku
dňa v stredu  12.08.2014   na ihrisku v Tichom Potoku
Registrácia bude v čase od 14.30 hod. – 15.00.hod a registračný poplatok na súťažiaceho je 0,50 €.
 Kategórie :

1. Kategória  detí po 1.ročník
2. Kategória detí od 1.-3.ročníka  
3. Kategória detí od 4.,5 a 6 ročníka
4. Kategória  deti od 7., 8. a 9 ročníka
5. Kategória starší ako  15 rokov

 Ako sa bude súťažiť ? Každý  súťažiaci  by mal súťažiť v 10 disciplínách ,za ktoré mu budú pridelené  a zapínané  body  na  jeho registrační lístok  v jednotlivých  stanovištiach  umiestnených  na ihrisku pod dedinou  !!!

V akých disciplínách a kde ?  

1. Disciplína  -Beh  zadom  na  čas  okolo  fliaš
      miesto : 1 stanovište  
2. Disciplína  -Hod do diaľky          
      miesto : 2  stanovište
3. Disciplína – Puzzle  /skladačka  / na čas     
       miesto : 3 stanovište  
4. Disciplína – Hod krúžkami na palice
      miesto : 4 stanovište
5. Disciplína – Hod loptičkami do košov 10 hodov
      miesto : 5 stanovište
6. Disciplína – Beh okolo prekážok  s kolieskom na čas  
      miesto : 6 stanovište
7. Disciplína – Skok vo vreci cez prekážky na čas
      miesto : 7  stanovište
8. Disciplína – Skok do piesku  
      miesto : 8 stanovište
9. Disciplína – Hod nohou  do diaľky ceruzkou 10 pokusov  
     miesto : 9 stanovište  
10. Disciplína – Chytanie  rybiek 10 pokusov (zmena disciplíny možná)
     miesto : 10 stanovište
 
Kto a čo vyhrá ? Ten kto získa najviac bodov. Každý súťažiaci, ktorý odovzdá svoj registračný  lístok do 17.hod. hodnotiacemu výboru    bude  hodnotený v  jednotlivých  kategóriách . V  každej kategórií budú za najvyšší  dosiahnutý počet bodov vybraní 3 súťažiaci ktorí získajú :

miesto  Zlatá olympijská medaila
miesto  Strieborná olympijská medaila
miesto  Bronzová olympijská medaila   
         a vecné  ceny od sponzorov  !!!

Kedy bude vyhodnotenie ?

Slávnostné  vyhodnotenie a odovzdanie  olympijských medailí bude  na stupňoch víťazov pri  olympijskej vlajke  o 19.00 hod. Za organizovanie týchto hier sú zodpovední na 10 stanovišťa ch  komisári z radov členov OZ a dobrovoľníkov jako aj organizačný štáb.

                            Srdečne Vás všetkých pozývame.
                                    Organizačný výbor OH.


____________________________________

Najnovšia správa prečítaj : http://sabinov.korzar.sme.sk/c/7006887/brusel-nepreplati-vodnu-nadrz-v-tichom-potoku.html
 

Obec Tichý Potok, 08274, okres Sabinov                                    

                        IČO:00327875, DIČ :2020732274,

                        č.t. 0514591240, 0905275143                                

Zákazka na poskytnutie služieb

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorší predpisov (ďalej len „zákon“)


Druh zákazky:  Zákazka- poskytnutie služieb

I.  Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa

    Úradný názov:  Obec Tichý Potok                      
    IČO:  00327875
    Poštová adresa:  Obecný úrad, Tichý Potok č.139
    Miesto/obec:  Tichý Potok
    PSČ:  08274 

    Kontaktná osoba: Mgr.Ľubica Džugánová, starostka obce  
    telefón/fax: 051 4591240
    E-mail:  obectp@gmail.com        
    Internetová adresawww.tichypotok.sk


 II. Opis

II.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa"Geodetické služby“

II.2. Druh zákazky a miesto dodania tovaru:


Zákazka- poskytnutie služieb   

Hlavné miesto poskytnutia služieb:  Tichý Potok

II.3. Stručný opis  predmetu obstarávania:

Predmetom obstarávania je zabezpečenie služieb geodeta  v rozsahu:

Vyhotovenie geometrických plánu na majetko- právne vysporiadanie na pozemky  vo vlastníctve obce a SPF v intraviláne a extraviláne obce pre   

rómskych obyvateľov v obci Tichý Potok. Pozemky sú v súčasnosti v súbore KN (C).

  • Zoznam vlastníkov pozemkov, na ktorých sa nachádzajú obydlia marginalizovaných rómskych komunít aj s ich výmerou

 

Obec Tichý Potok : parcela č. 313- sa rozdelí na 313/1, 2, 314, 316, 317, 318, 319, 321/1, 321/2  Spolu : 918 m2

Vyhotovenie jednotlivých GP sa bude realizovať v 1,2 / 2015 na     základe požiadavky obstarávateľa. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Ponuka musí byť vyhotovená  tlačiarenským  výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.

             Termín realizácieod 1.2.2015  do 28.02.2015

             Predpokladaná cena zákazky: 1. 215 € s DPH

             Cena v ponuke bude stanovená v členení:

             Jednotkové  ceny budú uvedené v členení: 

             Cena bez DPH

              Sadzba DPH

              Cena s DPH

              Uchádzač, ktorý nie je platcom  DPH túto skutočnosť uvedie v ponuke.

  II.4Možnosť predloženia ponuky: Zákazku nie je možné rozdeliť na časti         

  II.5povoľuje sa predloženie variantných riešení:    Nie

       II.6. Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

       II.7Mena:  EUR

III. Finančný zdroj:

     Predmet obstarávania bude financovaný z projektu :Riešenie vlastníckych vzťahov rómskej komunity v obci Tichý Potok -   financovaného z prostriedkov splnomocnenca vlády pre riešenie rómskych otázok  a  vlastných zdrojov obce.

IV. Úhrada za informácie a podklady k spracovaniu cenovej ponuky:

     Nie

V. Obchodné podmienky zabezpečenia predmetu zákazky:

     Úspešnému uchádzačovi bude vypracovaná zmluva.

     Verejný obstarávateľ určuje minimálny zoznam zmluvných podmienok, do ktorých                                        premietne nasledujúce základne zmluvné podmienky:

      V.1 Do základných zmluvných podmienok je záujemca povinný zahrnúť       tieto zmluvné podmienky:

  • Záujemca bude fakturovať predmet zákazky po dodaní predmetu zákazky
  • Lehota splatnosti všetkých vystavených faktúru zhotoviteľom je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

VI. Podmienky účasti

      VI.1 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:

      VI.1.1 Identifikačné údaje uchádzača ( meno, adresa, telefón, fax) 

      VI.1.2 Doklady spĺňajúce podmienky účasti v tomto rozsahu: 

§  Doklad, na základe ktorého je oprávnený poskytovať požadované služby   podľa §26 odst.1 písm.f) zák. č. 25/2006 Z.z., predložením dokladu podľa §26 odst.2písm.e) (napr.  výpis z obchodného registra, živnostenského registra,  Doklad musí byť predložený ako originál nie starší ako 3 mesiace alebo overená kópia originálu nie staršieho ako 3 mesiace) alebo odst. 3, 4 alebo §128 odst.1. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa §31 odst.3.

§  Doklad o odbornej spôsobilosti, ktorý oprávňuje uchádzača vykonávať geodetické a kartografické činnosti  podľa platných právnych predpisov.

§  Návrh na plnenie kritéria – návrh ceny.

§  Návrh zmluvy.

§  Doklady budú predložené ako originál, alebo overená kópia.

VII. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti:

    +  Zákazku nie je možné rozdeliť na časti.

VIII. Ďalšie informácie:

     Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, pri nezískaní potrebných finančných   prostriedkov na uvedený predmet zákazky v časovom ocdobí do 12 mesiacov, od uzavretia zmluvy s úspešným uchádzačom, túto zmluvu vypovedať. Vypovedaním zmluvy nevzniká zmluvným stranám žiadny právny nárok na úhradu nákladov spojených s prípravou a uzavretím predmetnej zmluvy.

IX. Lehota na predkladanie ponúk:

     Ponuky je potrebné predkladať na adresu uvedenú v bode 1, tejto výzvy, v termíne do 21.01.2015, do 10,00 hod, s označením „Geodetické služby. - NEOTVÁRAŤ “,       alebo emailom na: obectp@gmail.com

X. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:

  • Najnižšia cena predmetu zákazky v eurách vrátane DPH

XI. Termín vyhodnocovania ponúk: 23.01.2014

XII. Typ zmluvy (dohody): Zmluva

 

      V Tichom Potoku   12.01.2015
      Mgr.Ľubica Džugánová
      starostka obce

Trojkráľový

Karneval na ľade

 

Obecný úrad v Tichom Potoku

Kultúrno-športová komisia pri OZ

 

pozýva detí, mládež, rodičov a všetkých priaznivcov zábavy

 

dňa 5.januára 2017 (štvrtok) o 13.00 hod.

 

na klzisko pri Hasičskej zbrojnici v Tichom Potoku na akciu Trojkráľový  karneval na ľade. Najkrajšie masky budú odmenené vecnými cenami od sponzorov.

Tešíme sa na spoločnú zábavu a nezabudnite si pripraviť zaujímavé a ocenené  budú kreatívne doma vyrobené masky s dobrým nápadom!