VOLBY 2019
______________________________________Delegovanie členov do volebnej komisie - Eurovoľby 2019

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 je obectp@gmail.com 

Delegovať členov do OKV Tichý Potok je možné do 01.04.2019 do 24.00 hod.

______________________________________


____________________________________________

VOĽBY DO EU PARLAMENTU 25.05.2019

Informácia pre voliča

Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu

_______________________________________

VOĽBY PREZIDENTA SR 16.03.2019-PRVÉ KOLO
                                        30.03.2019-DRUHÉ KOLO

KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Vyhlásenie volieb prezidenta Slovenskej republiky (pdf)

Informácia pre voliča

Źiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

Adresa na zasielanie delegačných listín členov MVK pre voľby prezidenta v Tichom Potoku: obectp@gmail.com


__________________________________

             ÚSTAVNÝ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
                 TLAČOVÁ INFORMÁCIA č. 2/2019 9. január 2019

Vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 57/2018 o sťažnosti JUDr. M. D., kandidáta na starostu obce Tichý Potok, za účasti Mgr. Ľ. Dž., ktorou namietal neústavnosť a nezákonnosť volieb starostu obce Tichý Potok, konaných 10. novembra 2018.

1. Voľby starostu obce Tichý Potok, konané 10. novembra 2018 vyhlasuje za neplatné.
    (PDF)
__________________________________

VOLBY 2018

Výsledky volieb starostu obce Tichý Potok, 10. novembra 2018

Výsledky volieb poslancov Obecného zastupiteľstva v Tichom Potoku, 10. novembra 2018

Informácie pre voliča

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

-  

Zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľby starostu obce

- Zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľby do obecného  zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov
_________________________________________________

VOLBY VUC 2017

- Zápisnica 


- Zoznam Zaregistrovaných Kandidátov
- Informácie pre voliča
Rozhodnutie PNR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov