Dobrovoľný hasičský zbor v Tichom Potoku


 Predseda:

 Mgr. Michal Kulpa

 Tichý Potok č. 140

 Veliteľ:

 Jozef Filičko

 Tichý Potok č. 130


 Tajomník:


 Anna Kulpová

 Tichý Potok č. 140

 Preventívar:

 Juraj Špak

 Tichý Potok č. 43

 Pokladník:

 Peter Lesný

 Tichý Potok č. 135

 Referent pre mládež:

 Marcela Iľaščíková

 Tichý Potok č. 20


 Strojník:


 Michal Kulpa

 Tichý Potok č. 140

 Člen výboru:


 Dávid Čarák

 Tichý Potok č. 73

 Člen výboru:


 Ján Blažovský, ml.

 Tichý Potok č.110

 Revízor:

 Patrik Štok

 Tichý Potok č. 67

  

  Preventivár požiarnej ochrany v obci Tichý Potok
 
Technik požiarnej ochrany

 
  Radoslav Dzugas

  Jarovnice č. 246

 

Tichy Potok Volunteer Firefighters