ThLic. PaedDr. Leontín LIZÁK

Narodený:
Prešov

Ordinovaný:
14. jún 1987 Prešov

ThLic. PaedDr. Leontín LIZÁK
Vyššie a iné štúdiá:
ThLic. - KUL v Lubline (1999)
PaedDr. - PF KU v Ružomberku (2006)

Pôsobiská:
1987  -  1990 správca excurrendo Tichý Potok
1987  -  2005  správca farnosti Kyjov
1992  -  1993 správca excurrendo Kurov
1994  -  1995 správca excurrendo Šarišské Jastrabie
1995  -  1997 správca excurrendo Tichý Potok
1999  -  2000 správca excurrendo Vislanka
2005  -  2012 farár Okružná
2012  -  ? farár Tichý Potok


Pozrite na obnovenú farskú stránku
...

...tam bude stále obnovovaný program bohoslužieb

od našej farskej webovej stranke...

   "Naša farnosť Tichý Potok patrí do Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie. Na jej území je prihlásených k trvalému pobytu cca 353 obyvateľov, z toho 264 je gréckokatolíkov, ostatní sú rímskokatolíci a iného vierovyznania. Od katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa v Prešove sme vzdialení 44 km. Ak neviete ako sa do našej farnosti dostať, stačí si prezrieť mapku, ktorá sa nachádza na našej nástenke. Tešíme sa na vás..."