ThLic. PaedDr. Leontín LIZÁK

Narodený:
Prešov

Ordinovaný:
14. jún 1987 Prešov

ThLic. PaedDr. Leontín LIZÁK
Vyššie a iné štúdiá:
ThLic. - KUL v Lubline (1999)
PaedDr. - PF KU v Ružomberku (2006)

Pôsobiská:
1987  -  1990 správca excurrendo Tichý Potok
1987  -  2005  správca farnosti Kyjov
1992  -  1993 správca excurrendo Kurov
1994  -  1995 správca excurrendo Šarišské Jastrabie
1995  -  1997 správca excurrendo Tichý Potok
1999  -  2000 správca excurrendo Vislanka
2005  -  2012 farár Okružná
2012  -  ? farár Tichý Potok

_____________________________________________

Odpust 2018

Web stranka: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180814013


_____________________________________________


Pozrite na farskú stránku
...

...tam bude stále obnovovaný program bohoslužieb


NOVINKA: Online (živé prenosy) svätej liturgie (Prešov, Lutina, Litmanova, Michalovce, Klokočov, Bratislava, Užhorod...) môžete sledovať tu

 
Jubilejný rok Prešovskej archieparchie 1818-2018.

Hlavným jubileom v tomto roku je významný medzník života Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, ktorým je dvesto rokov od zriadenia Prešovskej eparchie.