Historia Obce

Prvá správa o obci je v súpise dedín Šarišskej stolice z roku 1427, zdanených daňou kráľovi. Stručný zápis uvádza, že dedina v tomto čase vedená pod názvom Štelbach patrila šľachticom z Brezovice a sedliaci boli zdanení od 8 port.

Pôvodný názov dediny bol nemecký Stielbach vo význame tichý potok, ktorý idealizuje zemepisne prostredie.

V druhej polovici 14. Storočia postavili murovaný gotický kostol /cerkov/ , ktorý bol  v roku 1696 prestavaný. Podľa byzantského protokolu z roku 1750 a chrám mal 3 zvony.

Koncom 16. Storočia bol Štelbach stredne veľkou dedinou, kde bola fara a škola pre prvý stupeň.

V roku 1628 obec vyhorela. 

V roku 1787 mala obec 58 rodinných domov a 409 obyvateľov, v roku 1890 mala obec 768 obyvateľov, v roku 1921 -564,  1980 – 481, 1990 – 400. Pokles počtu obyvateľov ovplyvnila  vo veľkej miere  príprava výstavby vodárenskej nádrže na pitnú vodu a neistota, ktorá trvala do roku 1994. V roku 2000 bolo v obci 140 súpisných čísiel a v obci žilo 394 obyvateľov. 

V roku 1981 bola v obci škola zrušená v súvislosti s výstavbou veľkej školy v obci Brezovica.

V roku 1997 bola škola zrekonštruovaná pomocou finančných prostriedkov získaných zo zdrojov mimovládnych organizácií a nadácií, zahraničných darov a obecnej pokladne, ale hlavne vďaka dobrovoľnej práce aktívnych občanov obce. Na sviatok „Pokrova“ bola škola znovu otvorená a odvtedy nesie názov Cirkevná základná škola Pod ochranou Bohorodičky v Tichom Potoku pre  1.-4. ročník.

Od 70–tých rokov je v obci miestna ľudová knižnica /dnes Obecná knižnica/, v ktorej je možné na dlhé zimné večery vypožičať z bohatého výberu starších titulov, ale aj modernej, náučnej  literatúry nielen pre detí ale aj dospelých.

V roku 1997 obec postihla povodeň, kedy 100 ročná voda spôsobila veľké škody, zničila most Černakovec, určité úseky miestnej komunikácie, miestneho rozhlasu, vodovou ako aj  majetok občanov, ploty, záhradky, časť rodinného domu. 

V tomto roku bola tiež zbúraná budova farskej budovy a začala sa stavba novej, ktorá bola v roku 2001 dokončená.

Budova obecného úradu je zrekonštruovaná budova garáže pre autobus, preto že naša obec je okrajovou obcou a v minulosti tu autobusy končili aj začínali linky.

Naposledy v roku 2000 boli ku kultúrnemu domu pristavené toalety a chodba so vstupom a miestnosťou na umývanie riadov.