10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

05-12-2019