Opetrebovaných pneumatík

Opetrebovaných pneumatík

09-02-2019
Odovzdánie opetrebovaných pneumatík
do 18 februára 2019 pri požiarnej zbrojnici